.

Nieuws

Hiernaast treft u het laatste nieuws van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen.

Jaarverslag 2018

Het jaar 2017 heeft de buurtcommissie onder leiding van de bestuursvoorzitter R. Vlietman en secretaris Glenn de Nijs het volgende opgeleverd:
1 aan de Plesmanlaan is de veilige oversteekplaats gerealiseerd.
De Plesmanlaan is een 30 km zone gebied, helaas zijn er nog steeds verkeersgebruiker die hier aan geen gehoor geven. Er is positief gereageerd door de gemeente op het schriftelijk verzoek van de Wijkcommissie voor ledverlichting bij de oversteekplaats tussen de beide bushokjes op de Dr. Plesmanlaan tegenover het winkelcentrum. Dit zal in 2018 plaatsvinden, zo mochten wij van onze wijkregisseur van de Gemeente vernemen. Uiteraard zullen wij dit nauwgezet volgen. Het schriftelijk verzoek werd gedaan via het aanvraagformulier Centraal Leefbaarheidsbudget voor fysieke en Sociale Initiatieven Stichtse Vecht.

2 er is veel aan gedaan om de buurt veilig te maken door een tweede signaleringsteam op te richten, het is de voorzitter en secretaris gelukt om dit met steun van onze bewoners uit te bouwen..

3 de voorzitter heeft regelmatig onderhoud met de Gemeente, waaronder de wijkregisseurs en de Politie betreft de ontwikkeling van de buurt

4 de jeugd overlast is verminderd en wordt regelmatig door de wijk gepatrouilleerd door vrijwilligers, en wel de twee signaleringsteams en af en toe in burger. Ook zorgen wij ervoor dat de beide teams op verschillende avonden signaleren. Nadine de Vos is de coördinator voor het tweede team. Er blijven nog wel problemen bestaan zoals de overlast op het speeltuintje aan de Talmastraat,ondanks dat de wijkcommissie en signaleringsteams erin zijn geslaagd om een verbodsbord te laten plaatsen door de gemeente, waarin overlastr na 22.00 uur niet is toegestaan, de onzekerheid over wat er met de ruimte gebeurt van de voormalige bedrijfsgebouw aan de Kuyperstraat en toch de overlast her en der in de wijk door jongelui.

5 Er is al een aantal jaren communicatie met de bewoners opgezet via een Online Website www.staatsliedenZeehelden.nl en deze wordt telkenjare aangepast en is nu up to date.

Het bestuur bestaat uit 2 leden onder voorzitterschap van heer Rob Vlietman, en secretaris Glenn de Nijs.
Het team signalering bestaat uit : , Annemarie van Putten, Wim Overgauw, Wim Kleever , Rob Vlietman, Onno Tijdgat en Glenn de Nijs. Reserve Frits Een tweede signaleringsteam is opgestart met Nadine de Vos als “teamcaptain” met nog 3 leden en twee leden op de reservelijst.
Voor de website en het bijhouden ervan wordt gebruik gemaakt van My Brain (van de heer Marko Hoven)

De Wijkcommissie heeft dit jaar aan de activiteiten besteed het volgende:
Voor het signaleringsteam ter herkenning en om representatief over te komen is beschikbaar warmtekleding voor 8 vrijwilligers. (4 voor elke signaleringsteam plus zaklantaarns en hesjes en petjes.
Wij zullen in 2018 betere petjes/mutsen aanschaffen en bij het uitbouwen van de signaleringsteams zijn meer jassen nodig en deze zullen een behoorlijk beslag leggen op de financiële ruimte.
Website opgezet en aangepast en bekend gemaakt via persberichten en flyers over de wijkcommissie en signaleringsteams, WhatsApp Groep.
We hebben de bewoners regelmatig met flyers en drukwerk geïnformeerd en ook de drie samenkomsten bij Glenn en Nadine dienen te worden vermeld zijnde de jaarvergadering en de eindejaarsbijeenkomsten.
Ook is de WhatsApp groep geïnstalleerd in 2016 en is actief gebleven in 2017. Ook kan er worden gemeld dat het aantal leden aan die groep is verhoogd naar ruim 110 leden, ook zijn diverse straten voorzien van de bekende groene bordjes, hetgeen de veiligheid in de wijk verhoogd.